Back to top

Packaging.

Our system can help you in the process of preparing a response to the request.

Submission deadline: 2025-05-18, hour 16:11, location: Amsterdam

4. Modification of the contract

Provides for substantial changes of provisions of the agreement in relation to the content of the offer, under which the selection of the contractor:
No

5. Object of the contract

5.1. Determine object of the contract

5.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Packaging.

5.1.2. Type of contract

D

5.1.3. Determining the object and the size or scope of the contract

Aanbestedende dienst - Academisch Medisch Centrum Amsterdam EN Academisch Medisch Centrum Utrecht Definitie: In deze aanbesteding dient u UMC als AMC en UMCU te lezen: Doel van aanbesteding Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst voor diensten voor de duur van 2 jaar met hierna 2x een optie tot verlening van 1 jaar. Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan deze mogelijkheid tot optionele verlenging. Opdrachtomschrijving: UMC draagt zorg voor het beschikbaar stellen van de benodigde applicaties aan haar medewerkers, zodat deze in staat zijn om de benodigde geautomatiseerde werkzaamheden te verrichten. UMCmaakt op dit moment gebruik van enkele honderden verschillende applicaties. UMC maakt gebruik van een applicatiepackagingproces om haar applicaties tijdig en werkzaam te kunnen verspreiden naar haar digitale werkplekken en -stations. UMC wil deze werkzaamheden uitbesteden, maar blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de intake, acceptatietest en uitrol. Opdrachtnemer heeft tot taak het ontwikkelen en leveren van applicatiepackages voor de door UMC gebruikte applicaties, conform de verzoeken van UMC. Scope: Het uitvoeren van het applicatie packaging proces conform het samenwerkingsmodel (Bijlage 1) resulterend in oplevering van geteste, gevirtualiseerde applicaties inclusief bijbehorende documentatie. Alsmede het verrichten van consultancy werkzaamheden op locatie UMC en rapportage over uitvoering van de opdracht.

5.3. Advances

No

5.4. Envisages to provide supplementary contracts:

No

5.5. Whether submitting a partial offer:

No

5.6. Whether submitting variant offer:

No

6. Administrative information.

6.1 Address of a website, on which accessible terms of reference:

No concerns

6.2 Deadline for submitting requests to participate or tenders:

2025-05-18 16:11

6.3 Deadline of the tender:

For the deadline of tender: 90

6.4 Additional information, including the financing of the project / program from European Union funds:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix te bereiken via www.negometrix.com Na kosteloze registratie op Negometrix zult u de benodigde toegang krijgen tot relevantie informatie van deze aanbesteding.

6.5 Will there be any cancellation of the contract award procedure, in case no funds from the budget of the European Union and non-returnable centers from the aid provided through Member States of the European Free Trade Association (EFTA) which were supposed to be intended to financing all or part of the order:

No

7. Contracting authority

7.1. Name and address

AMC

7.1.1. Website address of the contracting authority:

http://www.amc.nl

7.1.2. Website address, under which information concerning the dynamic purchasing system:

No concerns

7.2. Type of contracting authority

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118616-2015:TEXT:NL:HTML

Server error

Please try again leater