Download our mobile app. Android
Contract title Purchaser localization Submission deadline
Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN Częstochowa / Polska / śląskie
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług opieki serwisowej systemu SIMPLE i XPRIMER oraz opieki konsultacyjnej dla użytkowników systemu Kraków / / małopolskie
Świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego. Toruń / Polska / kujawsko-pomorskie
Mantenimiento del software de simulación Steel Beast Madrid / España /
„Wsparcie techniczne systemu SAP NetWeaver 7.01 oraz świadczenie usługi Serwisu Oprogramowania SAP Enterprise Support – zakup usługi SAP Enterprise Support (abonamentu)” Łódź / / łódzkie
ZP/20/PN/19 Śrem / / wielkopolskie
Wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowego Kraków / Polska / małopolskie
Świadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu dla Systemu Softrans Katowice / / śląskie
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w oparciu o koncepcję architektoniczną wybraną w konkursie urbanistyczno-architektonicznym „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Warszawa / / mazowieckie
Modernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich” Krosno / / podkarpackie
,,IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łódź / Polska / łódzkie
PIN relating to Commercial Vehicle Information System (CoVIS) Enhancement & Maintenance Provision. / /
Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego Warszawa / / mazowieckie
Datenmanagementstrategie 2020 BMI Bonn / Deutschland /
Brand and Website Redesign for Western Development Commission. / /
obsługa informatyczna Sądu Rejonowego w Pruszkowie Pruszków / Polska / mazowieckie
Świadczenie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych Warszawa / / mazowieckie
„Servicii de asistență tehnică informatică, de întreținere și reparații software, de dezvoltare software și de arhivare, pentru desfășurarea activității ANI” Bucureşti / România /
ROZBUDOWA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ Zamość / / lubelskie
Provision of Website Development Services. / /
ZP/74/2019 Usługi serwisowe systemów informatycznych w zakresie posiadanych licencji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi oraz usługi serwisowe w zakresie sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej Łódź / / łódzkie
201990A1 Acuerdo Marco SL 2000-2020 Madrid / /
Request for Proposals LEO Pre-Start Programme & LEO Start Programme . / /
Konsulentydelser - SAP logistikekspert Ballerup / /
Provision of Corporate Website Re-Design, Development, Hosting and Support Services for the PSI . / /