Contract title Tender value Tender price
Modernizacja systemu GIS oraz jego wdrożenie, zakup licencji GIS na serwer oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu GIS dla Pienińskiego Parku Narodowego 277235,78 344370,00
Dostawa macierzy dyskowej, zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzeń do skanowania dokumentów oraz oprogramowania na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach realizacji projektu pn. Zainstalowanie w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zielonej Górze elektronicznego systemu zarządzania dokumentami wraz z instalacją wewnętrznej sieci internetowej i zakupem wymaganego wyposażenia (e-urząd). 130000,00 127959,36
usługi informatyczne w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu komputerowego oraz obsługa sieci telekomunikacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w filii w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5. 455000,00 432000,00
Rozbudowa infrastruktury serwerowej wraz z okablowaniem strukturalnym 406504,07 490000,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi informatycznej polegającej na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego do przetwarzania, opisywania i archiwizacji obrazów diagnostycznych w PCUM Kielce. 125000,00 119600,00
Dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie systemu informatycznego do wizualizacji i pre-analizy wyników modeli numerycznych 500500,00 853792,20
Usługa zapewnienia dostępu do uaktualnień systemu Planowanie Pracy oraz sprawowanie usług serwisu technicznego przez okres 5 miesięcy 20000,00 18511,50
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i przedłużenie usług wsparcia technicznego oprogramowania Veeam Backup Enterprise, użytkowanego w Zachodniopomorskim OW NFZ 9121,65 10852,91
WYKONANIE PUNKTÓW KAMEROWYCH NA TERENIE MIASTA KARTUZY W RAMACH III ETAPU BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA KARTUZY 65777,21 40913,74
Dostawa oprogramowania oraz wsparcia technicznego 215610,54 190174,70
Wykonanie trzech niezależnych serwisów internetowych 268292,68 199918,00
Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie aplikacji mobilnej pn. Selfie z Chopinem oraz zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie aplikacji mobilnej przewodnik po Warszawie Fryderyka Chopina pn. Chopin w Warszawie oraz Systemów Zarządzania Treścią (CMS). 365853,66 205553,91
Nadzór autorski systemu informatycznego HIPOKRATES 256222,21 315864,00
1. Wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) wraz ze szkoleniem w AWF w Krakowie 2. Dostawa drukarek, czytników kart, materiałów eksploatacyjnych dla AWF w Krakowie. 282500,00 239050,60
Aktualizacja i wdrożenie nowego oprogramowania z podziałem na zadania (II) 519900,00 639107,80
Wykonanie i wdrożenie Systemu RWDZ 160533,88 138682,50
Serwis i modyfikacje Systemu Ewidencji Zabytków m.st. Warszawy 329837,40 402200,00
Świadczenie usługi asysty powdrożeniowej systemu Simple.ERP dla Uniwersytetu Łódzkiego. 97560,98 119925,00
ZPD/08/15 Zakup praw do korzystania z nowych wersji programów ESKULAP i SIMPLE-ERP będących w posiadaniu Zamawiającego i ich opieka serwisowa 125386,75 125544,00
DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA DO OBIEKTU HALI BASENOWEJ I SPORTOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE 85821,60 59716,50
Stworzenie rejestru umów skojarzonego z EZD w Starostwie Powiatowym w Puławach 17073,17 19200,00
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 162601,63 208231,62
Usługa wdrożenia Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej (ZSDGiMZ) w Starostwie Powiatowym w Grójcu i Starostwie Powiatowym w Węgrowie 850000,00 933570,00
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą wdrożenia do Muzeum Emigracji w Gdyni 244348,77 299931,81
Kompleksowe wdrożenie projektu modyfikacji serwisu internetowego dla WST PBU oraz wykonanie usługi pozycjonowania serwisu 105691,06 129919,00

Server error

Please try again leater