Kompleksowe wdrożenie projektu modyfikacji serwisu internetowego dla WST PBU oraz wykonanie usługi pozycjonowania serwisu

Contracting authority

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Polska Warszawa ul. Domaniewska 39a

Determining the object and the size or scope of the contract

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego wdrożenie projektu modyfikacji serwisu internetowego dla WST PBU oraz wykonanie usługi pozycjonowania serwisu
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik
nr 1 do SIWZ)

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 105691.06 129919.00
Suma 105691,06 129919,00

Server error

Please try again leater