Usługa wdrożenia Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej (ZSDGiMZ) w Starostwie Powiatowym w Grójcu i Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Contracting authority

Województwo Mazowieckie
Polska Warszawa ul. Jagiellońska 26

Determining the object and the size or scope of the contract

Usługa wdrożenia Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej (ZSDGiMZ) w Starostwie Powiatowym w Grójcu i Starostwie Powiatowym w Węgrowie w ramach zadania projektowego Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych (bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych; bazy danych ewidencji gruntów i budynków; bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej oraz bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości) oraz integracja tego systemu z MSIP i instruktaż dla pracowników starostw powiatowychoraz części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB oraz części zadania projektowego Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych w ramach projektu:Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej (ZSDGiMZ) w Starostwie Powiatowym w Grójcu i Starostwie Powiatowym w Węgrowie w ramach zadania projektowego, Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych (bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych; bazy danych ewidencji gruntów i budynków; bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej oraz bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości) oraz integracja tego systemu z MSIP i instruktaż dla pracowników starostw powiatowych oraz części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB w ramach projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla powiatów grójeckiego i węgrowskiego oraz części zadania projektowego Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych.
1. Merytoryczny zakres zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie koncepcji realizacji Przedmiotu zamówienia w tym Planu Realizacji Zamówienia oraz Rejestru Ryzyk;
2) Opracowanie planu testów oraz uruchomienie systemu zbierania uwag;
3) Przygotowanie środowisk testowych u Partnerów Projektu BW i instalacja ZSDGiMZ u Partnerów Projektu BW;
4) Przygotowanie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilenia ZSDGiMZ oraz zasilenie baz danych ZSDGiMZ przygotowanymi danymi;
5) Instruktaże przystanowiskowe;
6) Wsparcie Partnerów Projektu BW w pracach testowych oraz przeprowadzenie przez Wykonawcę niezależnych testów we własnym zakresie;
7) Przeprowadzenie analizy ZSDGiMZ kątem zakresie zgodności z obowiązującymi i projektowanymi przepisami prawa, możliwości automatyzacji procesów realizowanych przez ZSDGiMZ oraz modelu jakości danych gromadzonych w ZSDGiMZ wraz z przygotowaniem rekomendacji zmian;
8) Opracowanie rekomendacji w zakresie modyfikacji, usprawnień i rozwoju ZSDGiMZ;
9) Usługi asysty technicznej;
10) Usługi serwisu gwarancyjnego.

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 850000.00 933570.00
Suma 850000,00 933570,00

Server error

Please try again leater