Stworzenie rejestru umów skojarzonego z EZD w Starostwie Powiatowym w Puławach

Contracting authority

Powiat Rycki
Polska Ryki ul. Wyczółkowskiego 10A

Determining the object and the size or scope of the contract

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie rejestru umów skojarzonego z EZD (EZD E-studio wer. 1.2.2.3899 EZD udostępniona przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny) w Starostwie Powiatowym w Puławach. Wykonawca przeszkoli wybranych pracowników Starostwa Powiatowego w Puławach z zakresu obsługi rejestru.
Licencjobiorcą bezterminowej licencji oprogramowania będzie Powiat Puławski. Licencja udzielona będzie na czas nieokreślony na nieograniczoną liczbę stanowisk. Oferowana licencja musi pozwalać na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami siwz przez Starostwo Powiatowe w Puławach w jego siedzibie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do umowy.

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 17073.17 19200.00
Suma 17073,17 19200,00

Server error

Please try again leater