ZPD/08/15 Zakup praw do korzystania z nowych wersji programów ESKULAP i SIMPLE-ERP będących w posiadaniu Zamawiającego i ich opieka serwisowa

Contracting authority

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Polska Oborniki ul. Szpitalna 2

Determining the object and the size or scope of the contract

Przedmiotem zamówienia jest zakup praw do korzystania z nowych wersji programów ESKULAP i SIMPLE-ERP będących w posiadaniu Zamawiającego i ich opieka serwisowa.
Zamawiający przedmiot zamówienia określił w częściach tj. 4 pakietach:
Pakiet nr 1: Dostęp do nowych wersji SIMPLE_ERP w zakresie modułów Finanse i Księgowość, Obrót Towarowy, Majątek Trwały, Info, Personel dla 8 stanowisk dostępu.
Pakiet nr 2: Realizacja usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania SIMPLE ERP mających na celu utrzymanie posiadanych systemów w zgodzie z aktualnymi przepisami oraz potrzebami Zamawiającego.
Pakiet nr 3: Zapewnienie dostępu do nowych wersji (aktualizacji) programu Eskulap.
Pakiet nr 4: Serwis programu Eskulap obejmujący 7h usług + 1 dojazd w przypadku przyjazdu do Zamawiającego (miesięcznie).

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 29122.56 29640.00
2 21504.00 21360.00
3 37896.19 38544.00
4 36864.00 36000.00
Suma 125386,75 125544,00

Server error

Please try again leater