Świadczenie usługi asysty powdrożeniowej systemu Simple.ERP dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Contracting authority

Uniwersytet Łódzki
Polska Łódź ul. Narutowicza 65

Determining the object and the size or scope of the contract

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi asysty powdrożeniowej systemu Simple.ERP. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji usługi polegającej na sprawowaniu opieki konsultacyjnej wdrożonego systemu Simple.ERP dla Uniwersytetu Łódzkiego. Opieka konsultacyjna obejmować będzie wsparcie konsultanta merytorycznego (obszarowego) w zakresie funkcjonowania wdrożonego systemu Simple.ERP. Wykonawca będzie realizował wsparcie na bieżąco poprzez osobiste wizyty odpowiednich konsultantów w siedzibie Zamawiającego. Wsparcie będzie polegało na m.in. rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z obsługi systemu, danych w nim zawartych, sporządzaniu raportów. Wsparcie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego w godzinach jego pracy min. jeden raz w tygodniu (1 roboczodzień) - w razie konieczności częściej. Zamawiający zakłada realizację usługi wsparcia konsultanta w wymiarze 60 roboczodni, bądź w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy w zależności co nastąpi wcześniej. Jako roboczodzień Zamawiający przyjmuje czas pracy 7 godzin. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji usługi, w tym koszty wynagrodzenia odpowiedniego konsultanta, konsultacji z Architektem Systemu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, diety, noclegi itp. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę by przy realizacji usługi w razie konieczności dokonywał konsultacji z Architektem Systemu, tak by usługa była realizowana zgodnie z założeniami Analizy Przedwdrożeniowej i Koncepcją Kompleksowego Systemu Informacyjnego UŁ. Zamawiający będzie zlecał wykonanie każdorazowej usługi na wskazany przez niego adres e-mailowy. Zakres każdorazowej wizyty będzie analizował Wykonawca i do jego realizacji będzie desygnował odpowiedniego - właściwego konsultanta. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy jeden dzień w tygodniu w którym dany konsultant obszarowy będzie realizował usługę w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że konieczna jest wizyta dodatkowa konsultanta w danych tygodniu, poinformuje o takim przypadku Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany zwrotnie poinformować Zamawiającego, czy dodatkowa wizyta konsultanta jest możliwa i w jakim zostanie zrealizowana.

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 97560.98 119925.00
Suma 97560,98 119925,00

Server error

Please try again leater