Aktualizacja i wdrożenie nowego oprogramowania z podziałem na zadania (II)

Contracting authority

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Polska Jelenia Góra ul. Wolności 145

Determining the object and the size or scope of the contract

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi informatycznej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze, polegającej na wykonaniu aktualizacji dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania Xpertis firmy Macrologic S.A. do najnowszej wersji oraz wdrożenie nowego oprogramowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:
ZADANIE NR 1 - Aktualizacja oprogramowania Xpertis
ZADANIE NR 2 - Wdrożenie nowego oprogramowania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część II SIWZ

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 139900.00 172027.80
2 280000.00 344326.00
3 100000.00 122754.00
Suma 519900,00 639107,80

Server error

Please try again leater