Nadzór autorski systemu informatycznego HIPOKRATES

Contracting authority

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Polska Lublin ul. Abramowicka 2

Determining the object and the size or scope of the contract

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego systemu informatycznego HIPOKRATES.
W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewni:
1. Udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania):2. W przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego:
- Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego) wynosi 1 dzień roboczy;
- Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;
- W przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły;
- W pozostałych przypadkach, określanych jako błędy zwykłe- błędy Oprogramowania Aplikacyjnego inne niż błędy krytyczne:
- Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych;
- Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;
3. Wykonawca może wymagać udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do Umowy.

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 256222.21 315864.00
Suma 256222,21 315864,00

Server error

Please try again leater