Dostawa oprogramowania oraz wsparcia technicznego

Contracting authority

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Polska Wrocław ul. Gliniana 20-22

Determining the object and the size or scope of the contract

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE NR 1: Zakup oprogramowania i wsparcia technicznego 1. Przedmiot zamówienia obejmuje 1) przedłużenie aktualnie posiadanego przez Zamawiającego wsparcia technicznego do dnia 30.09.2016 r. dla GWAVA Reload (250 skrzynek); GWAVA Retain (250 skrzynek); VMware vCenter Server 5 Essentials for vSphere, VMware vSphere 5 Essentials PLUS for 1 procesor Basic Support (6 procesorów); VMware vSphere Storage Appliance (1); Veeam Backup & Replication for VMware Enterprise Edition (6 procesorów); Novell Identity Assurance Solution 3.x (240 urządzeń); Novell Open Workgroup Suite NOWS (241 urządzeń); Novell SecureLogin (240 urządzeń); ZENworks Extension for NOWS (241 urządzeń); 2) zakup nowych licencji i zapewnienie wsparcia technicznego nowych licencji do dnia 30.09.2016 r, dla: VMware vSphere Standard (2 procesory); Veeam Backup & Replication for VMware Enterprise Edition dla dwóch procesorów z możliwością połączenia z aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego licencjami w jedną licencję (1 szt.). Termin dostawy licencji i wsparcia technicznego do 30 dni od daty podpisania umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji zamówienia zostały zawarte we Wzorze umowy - Załącznik nr 6a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE NR 2 Zakup wsparcia technicznego dla urządzenia typu UTM . Przedmiotem zamówienia jest dostawa wsparcia technicznego oraz subskrypcji dla urządzenia Barracuda NG Firewall F600 obejmującego serwis EU oraz IR wraz ze wszystkimi opcjonalnymi modułami: NG Web Security oraz NG SSL VPN and NAC) na okres do dnia 4 grudnia 2016 roku. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji zamówienia zostały zawarte we Wzorze umowy - Załącznik nr 6b do SIWZ

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 187946.59 157274.71
2 27663.95 32899.99
Suma 215610,54 190174,70

Server error

Please try again leater