WYKONANIE PUNKTÓW KAMEROWYCH NA TERENIE MIASTA KARTUZY W RAMACH III ETAPU BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA KARTUZY

Contracting authority

Gmina Kartuzy
Polska Kartuzy ul. gen. Józefa Hallera 1

Determining the object and the size or scope of the contract

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięciu punktów kamerowych w ramach III etapu budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Kartuzy.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) prace przygotowawcze;
2) dostawa oraz montaż punktów kamerowych PK4, PK5, PK8, PK9, PK11: kamera szybkoobrotowa 1,3Mpix - 5 szt., radiowy punkt bezprzewodowy - 5 szt., szafka z tworzywa sztucznego bez halogenowa z zamkiem - 5 szt., płytka montażowa ocynkowa - 5 szt., wyposażenie szafek dla punktów kamerowych, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i wykonanie instalacji sygnałowej, uruchomienie punktów kamerowych;
3) podłączenie punktów kamerowych do istniejących centrów monitorowania (Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach, Urząd Miejski w Kartuzach) oraz skonfigurowanie
z istniejącym sprzętem obsługującym;
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej: instrukcję administrowania systemem, instrukcję obsługi sprzętu, protokoły z przeprowadzonej próby rozruchowej, pomiary instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej, certyfikaty oraz deklaracje zgodności na zastosowane w systemie wyroby i urządzenia, protokoły szkoleń operatorów systemu.
3. W ramach niniejszego zamówienia zostaną wykonane punkty kamerowe w następujących lokalizacjach:
1) PK4 (skrzyżowanie ulic Jeziornej i Gdańskiej),
2) PK5 (skrzyżowanie ulic Sędzickiego i Piłsudzkiego),
3) PK8 (skrzyżowanie ulicy Kościerskiej i Gdańskiej),
4) PK9 (ul. Mściwoja II- przy budynkach komunalnych),
5) PK11 (skrzyżowanie ulic Majkowskiego i Przy Rzeźni)
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 65777.21 40913.74
Suma 65777,21 40913,74

Server error

Please try again leater