Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi informatycznej polegającej na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego do przetwarzania, opisywania i archiwizacji obrazów diagnostycznych w PCUM Kielce.

Contracting authority

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Polska Kielce ul. Żelazna 35

Determining the object and the size or scope of the contract

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi informatycznej polegającej na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego do przetwarzania, opisywania i archiwizacji obrazów diagnostycznych w PCUM Kielce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 125000.00 119600.00
Suma 125000,00 119600,00

Server error

Please try again leater