Dostawa macierzy dyskowej, zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzeń do skanowania dokumentów oraz oprogramowania na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach realizacji projektu pn. Zainstalowanie w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zielonej Górze elektronicznego systemu zarządzania dokumentami wraz z instalacją wewnętrznej sieci internetowej i zakupem wymaganego wyposażenia (e-urząd).

Contracting authority

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
Polska Zielona Góra ul. Jasna 10

Determining the object and the size or scope of the contract

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę macierzy, zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzeń do skanowania dokumentów oraz oprogramowania na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 130000.00 127959.36
Suma 130000,00 127959,36

Server error

Please try again leater